Rezultati koje je portal „e-novine“ ostvario na mom testu za naivno neinformisane, neiskrene i neinteligentne


Kad nam se na ministarskim položajima nalaze ljudi sa upitnom sposobnošću slijeđenja osnovnih običajnih normi etike pisanja, ne treba da čudi što nam ni novinari nisu „upoznati“ sa pravilima te etike. U ovom slučaju mislim konkretno na novinare portala „e-novine“ koji citiraju moj satirični tekst o uticaju HAARP-a na bogatstvo nacija.

Mislim da onih 50% ljudske populacije sa koeficijentom inteligencije ispod 100 možda neće uspjeti da shvati da je ovo satirični tekst čak ni nakon što pročita napomenu na dnu teksta koja glasi:

"(Ako vas ovaj tekst nije nasmejao, Dr. Rajšić će se vratiti nazad u laboratoriju i nakon nekog vremena se vratiti sa novim rezultatima.)”

Tih 50% populacije možda neće kliknuti ni na link u ovoj napomeni koji bi ih u tom slučaju odveo do sekcije bloga pod nazivom “Satirični tekstovi | Satire” u kojoj se nalaze još dva teksta sličnog karaktera. Dakle, pretpostavljam da većina od tih 50% ljudske populacije, tih ispodprosječno inteligentnih ljudi, ne bi uvidjela da ja ne govorim o stvarnoj studiji kad kažem:

“Dr. Rajšić je, u sveobuvatnoj meta-studiji podataka sa reprezentativnih uzoraka iz 152 zemlje sveta došao do zaključka da je najvažniji faktor koji određuje bogatstvo nacija--broj HAARP antena po glavi stanovnika. Broj HAARP antena po glavi stanovnika je u Rajšićevoj studiji imao pozitivan i statistički značajan efekat na nivo ekonomske aktivnosti u datoj državi. Rajšić trenutno radi na teoriji koja bi objasnila ovaj fenomen, a jedna od najjačih hipoteza je da bogate zemlje postavljaju antene na svojoj teritoriji da bi magnetnim talasima usporavale ekonomski razvoj zemalja sa malim brojem antena.”

Toj polovici ljudske populacije bi se, i pored svih direktnih upozorenja da se radi o satiričnom tekstu, greška mogla oprostiti, ali ne i onoj drugoj polovici, čiji je koeficijent inteligencije iznad 100. Većina ljudi koja pripada ovoj drugoj polovici je zasigurno uvidjela da je tekst kritika HAARP paranoje i nekritičkog odnosa prema naučnom procesu koji su obuzeli Srbiju, a i njene susjede, u vrijeme nedavnih poplava.

Toj drugoj polovici, siguran sam, pripadaju i novinari portala „e-novine.“ Pošto su, siguran sam, oni bili u stanju da uvide da je ovo tekst satiričnog karaktera, čudi da su gorenavedeni citat interpretirali kao dio nesatirične proze. Moram stoga da zaključim da novinar ili novinari koji su pisali taj tekst pripadaju segmentu natprosječno inteligentnih ljudi koji su ili neiskreni ili naivno neupućeni u pravila etike pisanja.

Predstaviti nešto što je očigledna kritika besmisla HAARP paranoje kao argument za diskreditovanje autora teksta je, u najmanju ruku, indikator površnosti. Činjenica da autori teksta nisu postavili link ka mom tekstu koji su citirali u pogrešnom kontekstu je dodatni indikator nepoznavanja etike pisanja, a možda i neiskrenosti. Postavljanjem linka bi svojim čitaocima dali lak način da provjere o čemu se radi u originalnom tekstu. Tu mi je još dodana i titula „disko mistik“ i „jahač magnetnog talasa“ koju nisam siguran kako da interpretiram osim kao još jedan indikator niskih standarda pisanja. Ali, pošto su ovo samo indikacije zle namjere, ali ne i dokaz, te da novinarima „e-novina“ ne bih pridavao moralne etikete, pretpostaviću da su samo naivno neupućeni, ali ne i zlobni.

Znam da su standardi za pisanje novinskih članaka neizmjerno niži nego standardi za pisanje akademskih radova, ali ovo, čini mi se, ne zadovoljava ni minimum etike pisanja bilo kakvog pisanog rada. Ovakav pristup pisanju javne riječi vidim kao znak vrlo neproduktivnog stanja u srpskom novinarstvu. Umjesto da trošimo energiju na otkrivanje novih informacija i ideja, mi je trošimo na utvrđivanje osnovnih normi pisanja. To bi bilo slično situaciji u kojoj bi matematičari, umjesto da rješavaju matematičke probleme, svoju energiju trošili da utvrde da li drugi matematičari poznaju osnovna pravila aritmetike.

Comments

Popular Posts