Pet tipičnih Vučićevskih pokušaja opstrukcije pitanja i kako na njih odgovoriti (ako ste spremni da izgubite posao zbog toga)

1. Ko Vam daje pravo da to pitate?

Ako mislite da sam počinio protivpravni akt ovim pitanjem, u potpunosti Vas podržavam u pokretanju krivičnog postupka protiv mene. U međuvremenu, da li biste mi učinili uslugu i odgovorili na postavljeno pitanje? Siguran sam da time ne biste prekršili ničija prava.

2. Kako Vas nije sramota da me to pitate?

Hvala na Vašem interesovanju za moje emocionalno stanje pri postavljanju ovog pitanja, ali mislim da je ono potpuno nebitno u ovom kontekstu. Uostalom, Vi ne pripadate u krug mojih bliskih prijatelja sa kojima dijelim lična osjećanja. U potpunosti podržavam Vaše pravo da pokušate da uđete u taj krug. U međuvremenu, da li biste mi učinili uslugu i odgovorili na postavljeno pitanje?

3. To je najgluplje pitanje koje sam do sad čuo.

Hvala što ste podijelili svoj subjektivni doživljaj mog pitanja. Ako imate psihološku inhibiciju prema odgovaranju na najgluplja pitanja, imam rješenje. Postaviću Vam još jedno pitanje. U tom slučaju, jedno od dva pitanja koje sam vam postavio neće biti najgluplje pitanje koje ste do sad čuli pa ćete moći na njega odgovoriti.

4. Zar nema važnijih pitanja od toga?

Hvala što ste se ponudili da besplatno budete urednik moje novinske sekcije/bloga/sfere interesovanja. Trenutno mi uredničke usluge nisu potrebne, ali imaću Vas u vidu ako mi ikad budu potrebne. U međuvremenu, da li biste mi učinili uslugu i odgovorili na postavljeno pitanje, za koje ja mislim da je trenutno najvažnije?

5. Ko vam je to rekao?

Hvala što ste podijelili svoju radoznalost sa mnom, ali ne vidim kako navođenje izvora mojih informacija može da Vam pomogne u odgovoru na moje pitanje. Ako možete da date argumente koji bi me uvjerili da će Vam ta informacija pmoći, rado ću Vam je dati. U međuvremenu, biću zadovoljan i Vašim odgovorom baziranim na nepoznavanju mog izvora informacija.

Comments

Popular Posts