Mit o sporom ekonomskom oporavku "Jugoslavije"


Često čujemo tvrdnje da sadašnje države nasljednice bivše Jugoslavije još dugo neće uspjeti da dostigu nivo proizvodnje koji je bivša Jugoslavija ostvarivala 1990. ili 1989. Ako pogledamo statistike, uviđamo da ovu tvrdnju ne podržavaju činjenice, bilo da uspoređujemo nominalni bilo realni bruto domaći proizvod (BDP) bivše Jugoslavije i svih sadašnjih država nasljednica.

Pogledajmo prvo nominalni BDP. Nominalni BDP bivše Jugoslavije je ubrzano rastao od 1970 do 1980. Ovdje je objašnjeno da je za ovaj rast umnogome zaslužno ubrzano uvećanje spoljnog duga. Od 1980 do 1982 nominalni BDP Jugoslavije opada, a onda raste linearnim trendom do 1989, kada počinje oštar pad. Ovaj pad se nastavlja do 1993., kaada dolazi do kratkotrajnog oporavka, a zatim do platoa između 1995. i 1998. 1998. dolazi do novog pada BDP-a, a poslije 2000. kreće uspon sve do 2008., kada započinje svjetska ekonomska kriza.


Iz ovog prikaza se vidi da je nominalni BDP država nasljednica Jugoslavije još 2007. prevazišao liniju trenda 1970 - 1990. To znači da je i uprkos periodu od gotovo deset godina ratovanja devedestih, ekonomija država nasljednica Jugoslavije uspjela da za manje od osam godina nadoknadi i prevaziđe sve te ratne gubitke. Bilo je potrebno samo sedam godina mira pa da "Jugoslavija" počne da proizvodi više nego što je ikad u svojoj istoriji proizvodila.

Neko bi mogao reći da nominalni BDP nije dobar pokazatelj jer na njega utiče stopa inflacije dolara. Ako je inflacija veća, i stopa rasta nominalnog BDP-a je veća. Dakle, treba da pogledamo realni BDP, koji je izražen tako što je iz njega izuzet uticaj inflacije, tj. porasta cijena.

I ovaj prikaz nam daje sličnu sliku. Realni BDP je rastao do 1980. a poslije toga slijedi pad u prvoj polovini osamdesetih, zatim stagnacija, a onda još jedan pad koji započinje 1989., a završava se 1993. Slično nominalnom BDP-u, nakon 1993. dolazi do kratkotrajnog uspona, zatim do stagnacije i pada 1998. Uspon realnog BDP-a koji je započeo 2000., do 2008 je doveo do toga da je te godine realni BDP bio veći nego ikad u istoriji Jugoslavije.
 
 
Dakle, moramo zaključiti da su tvrdnje da "Jugoslavija" još dugo neće dostići nivo proizvodnje iz 1989. ili 1990. imaju status mita. Ne samo to nego je proizvodnja "Jugoslavije" 2008. premašila najviši nivo proizvodnje bivše Jugoslavije svih vremena, i to u manje od osam godina. Možda je vrijeme da razdvojimo emocije od činjenica. Činjenice nedvosmisleno govore da su nam emocije na krivom mjestu.
 

Comments

Popular Posts