Mit o zdravoj jugoslovenskoj ekonomiji (2. dio)


Ovdje sam pokazao neke ekonomske indikatore bivše Jugoslavije koji su ukazivali da je ta zemlja išla ka ekonomskoj propasti. Jedna od primjedbi na taj tekst je bila da je teško izvoditi zaključke isključivo na osnovu perioda 1970-1980. Slažem se, pouzdanost naših zaključaka se može povećati tako što ćemo ih izvoditi gledajući na duži vremenski period. Zato sada ovdje gledamo na bruto spoljni dug SFR Jugoslavije od 1961. do 1980. Originalni podaci se mogu naći ovdje.

Grafikon ispod prikazuje ukupni dug (plavi kvadrati) i liniju kojom se može aproksimirati trend kretanja ukupnog duga. Linija je eksponencijalnog oblika i prilično dobro aproksimira stvarni dug u periodu 1960-1980. Po ovom trendu, ukupni dug se uvećavao za oko 17.6% svake godine od 1961 do 1980. To znači da, ako bi se taj tempo rasta nastavio i poslije 1980., ukupni dug bi danas iznosio oko 6 hiljada milijardi dolara. Kada imamo u vidu da je ukupni bruto domaći proizvod svih bivših jugoslovenskih republika zajedno sada oko 150 milijardi dolara, jasno nam je o kakvoj se astronomskoj sumi duga radi. Ovo nam isto tako jasno govori da je rast duga koji se bilježio između 1960. i 1980. bio jednostavno neodrživ.


Činjenica da je Jugoslovenska ekonomija provela 20 godina pod ovakvim tempom rasta duga sugeriše da se i struktura te ekonomije formirala tako da dalji opstanak ekonomije zavisi od budućeg uvećanja duga. Zato ni ne treba da čude trumatične promjene koje su se odigrale osamdesetih godina prošlog stoljeća kada je priliv novih kredita naglo stao, a došlo je vrijeme za otplatu starih dugova.

Kao što smo zaključili prošli put, ono što se događalo osamdesetih i devedesetih, samo je otkrivanje stvarnog stanja jugoslovenske ekonomije. Kao kad hronični alkoholočar mora da se suoči sa realnošću svoje zavisnosti, tako smo se i mi morali, kad-tad, suočiti za realnošću nemoći jugoslovenske ekonomije da funkcioniše bez spoljnog dopinga.

Comments

Popular Posts