Posts

Showing posts from February, 2014

Dear Canadians, how is our "household" doing?

Ekonomija Titove Jugoslavije: odlaganje neminovnog kraha

Kratak osvrt na bosanski Manifesto

Mit o zdravoj jugoslovenskoj ekonomiji (2. dio)

Kapovićeva polovična logika

The Myth of Yugoslavia's Heroic Rise from the Ashes

Mit o herojskom dizanju iz pepela bivše Jugoslavije

Šta zajedničko imaju Japan i Jugoslavija osim početnog slova?

Dok nije uklonjeno

Oda jugoslovenskoj neefikasnosti