Skeniranje mozga

Komentar Novog Sindikata Zdravstva Srbije na moj tekst o radu na crno glasio je ovako: "Рајшићу, време ти је за скенер мозга. Потражи стручну помоћ, човече..."

Ovo je klasična matrica diskvalifikovanja neistomišljenika korištena kroz istoriju. Inkvizicija je "istjerivala đavola" iz onih koji se nisu slagali sa ondašnjim crkvenim dogmama. U bivšem SSSR-u su ljudi koji nisu vjerovali u komunizam slani na "psihijatrijsko liječenje". U bivšoj Jugoslaviji su politički neistomišljenici slani na Goli otok na društevno-političko "osviješćivanje."

Prednost ove taktike je da se nečije neslaganje sa određenom idelogijom objašnjava kao duševni ili fiziološki poremećaj--jer kako drugačije objasniti nečije neslaganje sa apsolutnom istinom? Ovim sistemom se implicira da disident do svojih zaključaka nije došao racionalnom analizom i zato racionalna diskusija s njim nema smisla. On je bolestan i jedini način da ga vratimo na "pravi" put je da ga tretiramo kao bolesnika. A tu je ponekad i sila opravdana jer sve je to za njegovo dobro, samo on to još ne razumije. 

Dragi članovi Novog Sindikata Zdravstva Srbije, moram da vas razočaram. Još uvijek sam fizički van dometa vaših skenera mozga i medicinskih aparata za popravljanje duha i karaktera. Moraćete ipak da upotrijebite racionalne argumente ako želite da me uvjerite u svoju svijetlu misiju za oslobođenje ugnjetavanih od tiranije ugnjetavača.

Comments

Popular Posts