Kako zaustaviti mehanizam rata: uvod

Rat je strašna pojava. Oko toga se skoro svi slažemo. Isto tako se skoro svi slažemo da u ratu većina ljudi, na obje strane, gubi. Možda se ne slažemo da li baš u svakom ratu većina više izgubi nego što dobije. Da bismo u startu otklonili sporenje oko toga, za one koji misle da postoje neki ratovi u kojima većina ljudi na jednoj od zaraćenih strana dobija više nego što gubi, ovaj članak se odnosi na one ratove u kojima većina, na obje strane, gubi više nego što dobija.

Sada treba da definišemo "gubitak" i "dobitak". Pošto su svaki gubitak i dobitak prvenstveno pojave koje se dešavaju u našem umu, i dobici i gubici su subjektivne prirode. Dakle, ne mogu se mjeriti objektivnim metodama. Nekome nije previše da izgubi imanje, zdravlje pa čak i članove porodice i prijatelje zarad nekog "višeg" cilja. Neki taj viši cilj nazivaju slobodom, državnošću ili dostojanstvom. Ova lista može da bude podugačka i nebitno je koji termin koristimo za taj "viši" cilj. Bitno je da ponekad ljudi vjeruju da neki viši cilj opravdava sve žrtve kojie su potrebne da bi se do njega došlo.

Da li je rat u bivšoj Jugoslaviji jedan od takvih ratova u kojima većina, bar na jednoj (pobjedničkoj) strani vjeruje da su gubici u ratu bili manji od dobitaka i kako to izmjeriti ako gubici i dobici postoje samo u svijesti ljudi a ne u nekom objektivnom obliku? Koristiću, naravno, moju subjektivnu ocjenu reakcija na rat u bivšim jugoslovenskim republikama, sada, dvadesetak godina kasnije. Prvenstveno mislim na Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju jer ne mislim da bismo ono što se desilo u Sloveniji mogli okarakterisati kao rat.

Čini mi se da većina Kosovara i dalje vjeruje da je rat njima donio više nego što im je odnio. S druge strane, moja je ocjena da većina ljudi u Hrvatskoj, BiH i Srbiji sada misli da im je rat odnio više nego što im je donio. Ako se oko toga ne slažemo, onda je ovo dobar momenat da prestanete sa čitanjem ovoga članka jer je sve ono što ću napisati bazirano na ovoj pretpostavci. Pokušaću da objasnim kako to može da dođe do rata u kome većina onih koji su u njega bili umiješani poslije misli da je taj rat bio greška. Kako to inače miroljubivi ljudi poput mene ili vas mogu da se pokrenu na masovno uništenje drugih ljudi?

Sljedeća sekcija: Kako zaustaviti mehanizam rata: sastavni dijelovi

Comments

Post a Comment

Popular Posts