Kako zaustaviti mehanizam rata: sastavni dijelovi


[Uvod u ovaj tekst možete naći ovdje.]
Rat je kompleksna pojava. Baš zato što je kompleksan, potrebno je definisati i opisati njegove osnovne dijelove. Svaki od tih osnovnih dijelova ima specifičnu funkciju u mehanizmu rata. Iako je moguće rasparčati taj mehanizam i na više kategorija dijelova, da bismo razumjeli njegovo funkcionisanje, potrebno je da primijetimo bar tri kategorije. Ja te kategorije nazivam (1) domaćini, (2) političari i (3) marginalci. Svaka od njih je definisana svojim najvažnijim pokretačkim životnim motivom.

Domaćini su najbrojnija kategorija. Gro te kategorije čine ljudi koje mnogi od nas nazivaju "običnim" ljudima. To je, recimo, moj komšija automehaničar, moj rođak kamaiondžija, moj prijatelj pekar, i naravno, moja supruga koja pomaže ljudima da se odviknu od bolesti zavisnosti. Domaćini su ljudi koji svoj život i identitet grade oko svoje porodice i imanja. Oni proizvode dobra i usluge potrebne ostalim članovima društva. To znači da domaćini nisu samo "obični" ljudi. Domaćini su i naučnici, umjetnici, sportiste i uopšte ljudi koji u prvi plan stavljaju proizvodnju i dobrovoljnu razmjenu dobara zarad unapređenja svoje porodice i imanja, kako materijalnog tako duhovnog.

Domaćini ne vole konflikt. Za njih je konflikt gubljenje dragocjenog vremena i resursa koji bi se mogli utrošiti na unaprijeđenje domaćinstva. Domaćin izbjegava trivijalne konflikte. Veći konflikti za njega predstavlaju rizik da bi mogao izgubiti porodicu i imanje. On će se odlučti na konflikt samo onda kad misli da neuključivanje u taj konflikt može imati katastrofalne posljedice za njegovu porodicu i imanje.

Političari su brojčano manja kategorija od domaćina, mada se ponekad njihov broj može enormno povećati. Političar živi za to da upravlja drugim ljudima. Neki političari vjeruju da im je to uzvišena moralna dužnost, da bi bez njih ostali ljudi zastranili u bespuću bijede i nemorala. Takvi uglavnom izbijaju na sam vrh političke piramide vlasti u društvu. Oni manje "kreativni" i manje zaneseni idejom o sebi kao spasitelju društva, dolaze do srednjih i nižih pozicija u piramidi vlasti.

Bez obzira na motive koji leže u pozadini, svim političarima je zajedničko da žele da vladaju. Što je njihova vlast čvršća, to se oni osjećaju ostvarenijima i ispunjenijima. Pošto se snaga vlasti svakog političara zasniva na tome koliko čvrsto i koliki broj ljudi vjeruje da je on taj koji treba da upravlja, političar je skoncentrisan na to da ubijedi ostale ljude da je baš on taj pravi. On je skoncentrisan na to da uvjeri ljude da je za njih najbolje da svoju životnu energiju usmjere onako kako im on to savjetuje.

Što se tiče konflikata, političar voli konflikt ako on taj konflikt može da iskoristi za učvršćenje svoje vlasti, tj. za ubijeđivanje ostalih ljudi da je on baš taj pravi vođa koji im je potreban. Dakle, za razliku od domaćina, za političara konflikt nije nešto što po svaku cijenu treba izbjegavati. Za političara je konflikt samo jedan od načina da dođe do ostvarenja svog životnog cilja. Štaviše, političar svoju valst čak i u mirnodopsko vrijeme zasniva na tezi da je on ostalim ljudima potreban kako bi odvratio potencijalne agresore od pomisli da ih napadnu. Dakle, za političara, konflikt je život.

Treća kategorija dijelova mehanizma rata su marginalci. Kako i samo ime sugeriše, ovo su ljudi koji društvo posmatraju sa margina. Marginalci su najneproduktivniji članovi društva. Pošto su neproduktivni, oni često ni ne vole da proizvode pa se odaju spletkama, prevarama i sitnom kriminalu. Za krupniji kriminal nisu dovoljno vješti. Time se bave političari.

Marginalac obično ne zasniva porodicu, a ako je i zasnuje, često su te porodice disfunkcionalne i brzo se raspadaju baš zbog marginalčeve prirode. On ne zna ili ne želi da stvori skladan, produktivan odnos sa drugim ljudima.

Marginalci su generalno neostvareni ljudi. Ili nisu dovoljno produktivni ili nemaju ostale sklonosti koje su potrebne da bi postali domaćini, a u isto vrijeme nisu dovoljno sofisticirani da bi postali političari. Oni bi voljeli da budu cijenjeni, prepoznati i poštovani od strane ostalih ljudi, ali jednostavno nemaju kapaciteta da to poštovanje steknu na "pravi" način

Za marginalca konflikt ne predstavlja veliki trošak jer je njegov život u takvom stanju da nema šta da izgubi. Porodice ili nema ili se raspala, a imanje mu je ili malo jer je neproduktivan ili na klimavim nogama zbog kriminalnog stila života. Štaviše, konflikt je jedan od načina na koji marginalac pokušava da bude primijećen od strane drugih ljudi, da stekne njihovo poštovanje. Često ćete čuti marginalca da se diči time što se s nekim posvađao. Dakle, kao i za političara, za marginalca je konflikt od posebnog značaja kao način ostvarenja njegovog životnog cilja.

Naravno, kao i svaki opis kompleksog mehanizma, ova podjela na tri osnovne grupe ljudi koje čine sastavne dijelove mehanizma rata ima u sebi elemente generalizacije. U svakoj od ove tri grupe bi se mogle definistati podgrupe, a u svakoj od podgrupa pod-podgrupe i tako unedogled. Isto tako bi se mogla opistati gradacija, tj. postepen prelaz iz jedne grupe u drugu gdje neki pojedinci imaju elemnte dviju ili svih triju grupa. Ali, kao što ni opis molekularnog sastava klipa, cilindra i radilice benzinskog motora suštinski ne doprinose objašnjenju mehanizma rada tog motora tako ni dalje detaljisanje u ovom slučaju ne doprinosi boljem objašnjenu mehanizma rata. Zato ću se zaustaviti na ovoj podjeli i u nastavku opisati kako su ovi dijelovi međusobno povezani u mehanizmu rata.

(Nastavak: Kako zaustaviti mehanizam rata: pokretanje paklene mašine)

Comments

Popular Posts