Da li Srbija treba da uvozi genetski modifikovanu hranu?

Oko ovog pitanja digla se prašina u posljednje vrijeme. Svi znamo da se kroz prašinu slabo vidi pa se tako slabo nazire šta je u stvari ovdje konkretan problem. Prije nego što damo odgovor na bilo koje pitanje, potrebno je utvrditi da smo postavili pravo pitanje. Dati odgovor na krivo pitanje je slično davanju krivog odgovora na pravo pitanje. Dakle, da krenemo od početka. Naslov ovog teksta, u stvari, postavlja pitanje uvoza genetski modofikovanih proizvoda na način kako to pitanje većina komentatora čini. Međutim, ovo nije pitanje na koje mi treba da nađemo odgovor. Zašto?

Srbija, kao skup svih 8 ili 10 miliona njenih građana, ne ide bukvalno kolektivno u inostranstvo da bi, opet kolektivno, uvezla neke proizvode. To rade pojednci i firme koji misle da te proizvode u Srbiji neko želi da kupi.

Dakle, Pravo pitanje je: Da li je opravdano da srpska država zakonom zabrani uvoz genetski modifikovane hrane? Pošto iza svakog zakona stoji sila državnog aparata, ovo pitanje dalje znači: Da li je opravdano koristiti silu (ili prijetnju silom) protiv ljudi koji žele da prodaju genetski modifikovane proizvode građanima Srbije koji bi te proizvode željeli kupiti? Dalje, ovo pitanje povlači za sobom sljedeće, kjučno pitanje: Kada je upotreba sile protiv gradjana Srbije opravdana?

Sada, kad smo došli do pravog pitanja, možemo početi razmišljati o potencijalnim odgovorima. Prije toga, treba da budemo svjesni da su teoretičari prava odavno počeli razmišljati o ovakvim pitanjima i došli, ne do jednog, nego do najmanje pet mogućih odgovora. Tih pet odgovora je bazirano na pet različitih teorija pravde: klasičnom liberalizmu, utilitarianizmu, pragmatizmu, legalnom pozitivizmu i modernom libertarianizmu.

Svaka od ovih teorija koristi poseban princip za odrđivanje legitimnih razloga za upotrebu sile. Naslućujete, onda, da, u zavisnosti od toga koju teoriju pravde koristimo, možemo doći do različitih odgovora na naše ključno pitanje--kada je upotreba sile (ili prijetnja silom) protiv građana Srbije opravdana. Sada bi bilo prirodno da opišem te posebne principe koji su u osnovi različitih teorija pravde. Međutim, pošto ovo zahtijeva vrijeme koje trenutno nemam, ostaviću to za slijedeći post. Za sada je dovoljno da budemo svjesni pravog pitanja i činjenice da je moguće doći do pet različitih etičko-pravnih odgovora na ovo pitanje.

Comments

Popular Posts